REVIZIJA

Revizijske storitve

Opravljamo različne vrste revizijskih storitev, kot so:

- revidiranje računovodskih izkazov in konsolidiranih računovodskih izkazov

- storitve drugih poslov dajanja zagotovil:

  • revizije stvarnih vložkov

  • ustanovitvene revizije

  • revizije v postopkih zaradi insolventnosti

  • revizije v zvezi s statusnimi spremembami

  • posli opravljanja dogovorjenih postopkov v zvezi z računovodskimi informacijami (vezano na primer na obveznosti do dobaviteljev, terjatve do kupcev, nakupe od povezanih strank, prihodke od prodaje, dobičke dela organizacije, rezervni sklad, revizije poslov s povezanimi strankami,…)

  • preizkušanje računovodskih izkazov

  • notranje revizije in druge vrste posebnih revizij

 
NAŠ PRISTOP

Sodelovanje s stranko

Z Vami kot našo novo stranko želimo vzpostaviti stalen in pristen odnos, ki bo temeljil na medsebojnem zaupanju.

 

Ker je za nas pomembno zadovoljstvo naših strank, smo se Vam pripravljeni maksimalno posvetiti, spoznati Vaše poslovanje in se prilagoditi Vašim individualnim potrebam ter Vam pri tem ponuditi celovito podporo, svetovanje, spoštovanje zaupnosti podatkov in varnost.

 

Svoje delo opravljamo korektno, vestno in v skladu z zakonodajo, s poslovno etiko in poslovnimi kodeksi.

 

Naša delovna filozofija je – življenje z naročnikom naših storitev. To filozofijo bomo negovali tudi v prihodnje.

Kakovost dela naše družbe se odraža:

v delovni filozofiji – življenje z naročnikom naših storitev,

 

v obsegu znanja; v zvezi s tem bomo tudi v bodoče stremeli za najnovejšimi spoznanji računovodske in revizijske stroke in za znanji strok, ki so potrebne za uspešno obvladovanje poslovanja družb,

v odprtosti našega delovanja, kar pomeni, da delujemo timsko, med seboj sodelujemo in si pomagamo, ter po potrebi k sodelovanju povabimo tudi strokovnjake z raznih drugih področij,

in nenazadnje v osebnih lastnostih naših sodelavcev, ki jih odlikuje natančnost, poštenost, odkritosrčnost, prijaznost ter veselje do opravljanja tovrstnega dela.

 
 
CENA

Cena revizijskih storitev je oblikovana v skladu s smernicami cen revizijskih storitev, ki jih je sprejel Slovenski inštitut za revizijo. Pri določitvi cene upoštevamo tudi velikost družbe in predviden obseg časa revizijske delovne skupine, tako da je cena v sorazmerju s stopnjo odgovornosti posameznega člana delovne skupine, njegovo strokovno usposobljenostjo in izkušnjami.

Verjamemo, da Vam lahko ponudimo kvalitetne revizijske storitve po ceni, ki bo za Vas sprejemljiva.

© ABECEDA | EKOS CELJE | oblikovanje Studio-H

Objave: 2017-1 | 2017-2 | 2017-3