DRUGE STORITVE

Vrste drugih storitev

Vodstvo podjetja mora pri svojem delu sprejemati številne poslovne odločitve. Da bi sprejelo pravilne poslovne odločitve, je potrebno pripraviti različne analize, načrte in dokumente, ki so podlaga za sprejemanje odločitev. Vodstvo podjetja pogosto potrebuje tudi strokovno svetovanje. Pri tem Vam lahko pomagamo.

 

Nudimo storitve, med katere sodijo:

 

  • svetovanje s finančno-računovodskega in davčnega področja

  • svetovanje vezano na izbiro računovodskih usmeritev

  • pomoč in svetovanje pri ustanovitvi, pripojitvi, preoblikovanju in razdelitvi podjetja

  • svetovanje vezano na insolventne postopke

  • pomoč pri izdelavi poslovnih načrtov, finančnih načrtov, analiz

  • priprava dokumentacije za pridobitev bančnih posojil

  • pomoč pri letnem popisu sredstev in obveznosti

  • priprava podlag za izdelavo pravilnika o računovodstvu

  • druge storitve, dogovorjene individualno, glede na potrebe stranke.

NAŠ PRISTOP

Sodelovanje s stranko

Želimo Vam ponuditi kakovostne svetovalne storitve, zato bomo poslovno področje, za katerega potrebujete našo strokovno pomoč, podrobno in celovito proučili.

 

Prizadevali si bomo, da Vam bodo naše storitve pripomogle k sprejemanju pravilnih poslovnih odločitev.

 

Zagotavljamo Vam popolno zaupnost podatkov in individualen pristop.

 
 
CENA

Ceno naših storitev oblikujemo individualno, v odvisnosti od obsega, zahtevnosti in potrebnega časa za izvedbo kakovostnih storitev.

Verjamemo, da Vam lahko ponudimo kvalitetne storitve po ceni, ki bo za Vas sprejemljiva.

© ABECEDA | EKOS CELJE | oblikovanje Studio-H

Objave: 2017-1 | 2017-2 | 2017-3